Netflix, Inc

NFLX NASDAQ
NFLX
Netflix, Inc NASDAQ
 
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Gambaran keseluruhan
Idea Kewangan Teknikal

Carta Saham NFLX

Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Perkhidmatan Teknologi
Industri: Perkhidmatan/Perisian Internet
Netflix, Inc. merupakan pembekal rangkaian televisyen internet. Syarikat ini beroperasi melalui tiga segmen: Penstriman domestik, Penstriman antarabangsa dan DVD domestik. Bagi segmen penstriman domestik, ia meliputi penstriman kandungan kepada ahli mereka yang berada di Amerika Syarikat. Manakala segmen penstriman antarabangsa pula merangkumi perkhidmatan penstriman kandungan kepada ahli mereka yang berada di luar Amerika Syarikat. Bagi segmen DVD domestik, ia meliputi perkhidmatan seperti cakera optik digital (DVD) melalui mel. Ahli-ahli yang melanggan kepada syarikat ini dapat menonton siri asal, dokumentari, filem cetera, dan juga rancangan televisyen dan filem terus di paparan yang berhubung dengan internet, televisyen, komputer dan peranti mudah alih. Syarikat ini menawarkan perkhidmatan penstriman domestik dan juga antarabangsa. Di Amerika Syarikat, ahli-ahlinya boleh menerima DVD yang dihantar ke rumah mereka. Syarikat ini mempunyai ahli di lebih dari 190 negara setakat 31 Disember 2016.

Breaking news