Johnson & Johnson JNJ

JNJNYSE
JNJ
Johnson & JohnsonNYSE
 
Tiada dagangan
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Pendapatan Akan Datang
EPS
Permodalan Pasaran
Hasil Dividen
P/E
Penilaian
Nilai Perusahaan/EBITDA, TTM
Nilai Perusahaan, FQ
Modal Pasaran - Asas
BIlangan Pekerja
Bilangan Pemegang Saham
Harga/Perolehan, TTM
Harga/Hasil, TTM
Nisbah Harga/Nilai Buku, FY
Nisbah Harga/Jualan, FY
Kunci Kira-Kira
Nisbah Semasa, FQ
Nisbah Hutang Ekuiti, FQ
Hutang Bersih, FQ
Nisbah Cepat, FQ
Jumlah Aset, FQ
Jumlah Hutang, FQ
Metriks Operasi
Pulangan atas Aset, TTM
Pulangan atas Ekuiti, TTM
Pulangan Modal Terlabur, TTM
Hasil Setiap Pekerja, TTM
Sejarah Harga
Volum Purata (10 Hari)
Beta - 1 Tahun
Harga - Nilai Tertinggi dalam 52 Minggu
Harga - Paras Terendah Sepanjang Tempoh 52 Minggu
Dividen
Dividen Dibayar, FY
Dividen Sesaham, FY
Dividen Tahunan yang Dijangkakan
Hasil Dividen
Margin
Margin Bersih, TTM
Margin Kasar, TTM
Margin Operasi, TTM
Margin Pracukai, TTM
Penyata Pendapatan
EPS Asas, Pendapatan Bersih
Perolehan Sesaham, Asas, TTM
EBITDA, TTM
Untung Kasar, FY
EPS Tahunan Terakhir
Hasil Tahunan Terakhir, FY
Pendapatan Bersih, FY
Jumlah Hasil, FY
Aliran Tunai Bebas,TTM

Profil

Sektor: Health Technology
Industri: Pharmaceuticals: Major
Johnson & Johnson ialah satu syarikat induk, yang terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan, pembuatan dan penjualan produk dalam bidang penjagaan kesihatan. Ia beroperasi melalui segmen-segmen berikut: Kesihatan Pengguna, Farmaseutikal dan Peranti Perubatan. Segmen Kesihatan Pengguna termasuk produk yang digunakan dalam pasaran penjagaan bayi, penjagaan mulut, kecantikan, farmaseutikal tanpa kaunter, kesihatan wanita dan penjagaan luka. Segmen Farmaseutikal memberi tumpuan kepada bidang terapeutik, seperti imunologi, penyakit berjangkit, neurosains, onkologi, hipertensi pulmonari dan penyakit kardiovaskular & metabolik. Segmen Peranti Perubatan menawarkan produk yang digunakan dalam bidang ortopedik, pembedahan, kardiovaskular & neurovaskular dan kesihatan mata. Syarikat ini diasaskan oleh Robert Wood Johnson I, James Wood Johnson dan Edward Mead Johnson Sr. pada tahun 1886 dan beribu pejabat di New Brunswick, NJ.